top of page

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. GDPR je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů a nabývá účinnosti 25.5.2018. Toto nařízení má stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán. Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva: 
- na opravu 
- na výmaz (tzv. právo být zapomenut) 
- na omezení zpracování 

bottom of page