• Obec Okrouhlá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ

zveřejněno od: 02. 09. 2019

zveřejněno do: 03. 09. 2019


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) oznamuje zahájení řízení o žádosti AOPK ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odboru monitoringu, zastoupeného Mgr. et Mgr. Karlem Chobotem, PhD., doručené dne 2. srpna 2019 ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného uvedených v § 50 odst. 2 zákona pro výzkum těchto dvou druhů prostřednictvím telemetrie. Vyjímka je požadována konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, zejména je chytat, rušit, držet (míněno přechodně/dočasně po dobu nasazení obojku a zjištění dat či odebrání materiálu) a dopravovat. Výjimka je požadována na území CHKO Broumovsko, Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerské hory, Lužické hory, Třeboňsko, Český les v případě vlka obecného a pro celé území CHKO Blanský les, Český les, Jeseníky, Moravský kras, Brdy, Jizerské hory, Lužické hory, Broumovsko, Křivoklátsko v případě rysa ostrovida.


Dokument ke stažení zde:

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Obec Okrouhlá

+420 487 726 605

starosta@ouokrouhla.cz

Obecní úřad Okrouhlá 
Č.p. 36 
473 01 Nový Bor 

Snímek obrazovky 2019-02-12 v 12.21.32.j
Copyright © 2019

Naše další webové stránky:

ZŠ a MŠ Okrouhlá, Knihovna, Sportoviště Orel